Verkeerskundig ontwerp

Ik heb veel ervaring in verkeerskundig ontwerpwerk en beleef hier ook veel plezier aan. De ontwerpen variëren van 30 km/u erftoegangswegen binnen de bebouwde kom tot 130 km/u stroomwegen buiten de bebouwde kom. Een goed voorbeeld van een 30 km/u ontwerp is de herinrichting van de Eenrumerweg in Baflo (Gemeente Winsum). Hierbij was ik tevens projectleider van de voorbereidingsfase. Voor de gemeente Assen heb ik het ontwerp gemaakt voor de aansluiting Assen Zuid op de A28, ook bekend als de aansluiting Assen TT. Dit laatste project kent 60km/u erftoegangswegen, 80 km/u gebiedsontsluitingswegen en 130 km/u stroomwegen.