Schoolzones

Als student heb ik onderzocht welke schoolzone maatregelen het meeste invloed hebben op de subjectieve verkeersveiligheid. Met dit onderzoek heb ik in augsutus 2009 in de “Verkeerskunde” gestaan.
Daarna heb ik deelgenomen aan een expertmeting over schoolzones voor het project ‘onderzoek naar bijdrage schoolzones aan beweging jeugd’. Een samenwerking van onder andere het TNO, GGD en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De gemeente Winsum en en Leeuwarden heb ik geadviseerd over de aanleg van verschillende schoolzones. De ervaring leert dat het effect van een schoolzone aanzienlijk wordt verhoogd door goede communicatie over de schoolzone. In mijn adviezen ga ik hier dan ook uitgebreid op in.

schoolzones

schoolzones