Bordensaneringen

Een andere specialiteit van Reimert Verkeer is het saneren van verkeersborden. In de loop der jaren zijn er veel verkeersborden geplaatst. Door gewijzigde wetgeving, verkeerssituaties en verkeerskundig inzicht zijn er combinaties van verkeersborden ontstaan die wettelijk onjuist zijn en niet meer bijdragen aan de verkeersveiligheid. Een veelvoud aan borden zorgt voor onoverzichtelijke situaties, verstoring van de ruimtelijke kwaliteit en zeer hoge onderhoudskosten. Voor de gemeente Winsum heb ik alle borden binnen en buiten de bebouwde kom geïnventariseerd, genummerd en in kaart gebracht. Vervolgens heb ik aangegeven welke borden gehandhaafd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden.

bordensanering Winsum

Bordensanering Winsum Station